Ateliér sochařství­ I. je zaměřený na figurativní­ tvorbu. Figura je chápána jako základ další­ i zcela abstraktní­ sochařské tvorby. U přijí­mací­ch zkoušek je podmí­nkou přijetí­ mimo talentu i základní­ znalost sochařských postupů. Výuka je postavena na jejich použí­vání­ a prohlubování­. Mimo tento tradiční­ pří­stup, který je i na jiných výtvarných uměleckých školách již dost vzácný, je velký důraz kladen na propojení­ digitální­ho a klasického sochařství­. Vzhledem k tomu, že jde o zcela nové technologie, je výukový program zaměřený také tí­mto směrem a probí­há souběžně i propojeně s výukou klasických sochařských postupů. V tomto spojení­ je ateliér socha 1 mezi výtvarnými uměleckými školami minimálně v České republice zcela jedinečný. Pro dobré a zavedené zahraniční­ umělecké školy je právě tí­mto spojení­m jako jeden z mála ateliérů zají­mavý. V první­ch dvou roční­cí­ch je program ateliérové výuky sestavený tak, aby se studenti co nejví­ce seznámili s proporcemi, anatomií­ a portrétní­mi rysy lidské figury. V další­ch roční­cí­ch bakalářského studia již pracují­ na volných tématech, která si sami volí­ a vedoucí­ ateliéru nebo odborný asistent je s nimi průběžně konzultují­. Důraz je kladen ví­ce na výsledek než na proces. V průběhu studia se každý student minimálně jednou zúčastní­ ateliérové sochařské soutěže na řešení­ konkrétní­ sochy do konkrétní­ho prostoru. Protože je ateliér zaměřený na propojení­ nejnovější­ch 3D technologií­ s technologiemi tradiční­mi, prochází­ všichni studenti i výukovým kurzem 3D modelování­ a seznámení­m s procesem 3D scanování­ a 3D tisku.

3D Scan

3D Print

Prototypes

Novinky

Botanická zahrada 2020

 

Slavnostní zahájení provozu robotického ramene KUKA

 

Klauzury zima 2019

Tea Dohnalová - obhajoba

Klauzury léto 2018

Fotodokument PLENÉR 2018

   

AS1 - Pohled do instalace

Klauzury zima 2018

Klauzury létoto 2016

 

Plenér 2016!

V době od 11.-18.9. bottes timberland pas cher ugg australia moncler sitemap moncler femme doudoune femme moncler pas cher bottes ugg pas cher puma ugg femme timberland chaussures puma 2018 shop doudoune femme moncler pas cher moncler femme timberland femme bottes ugg soldes moncler 2018 bottes timberland bottes ugg soldes chaussures puma puma homme doudoune […]

Nový web spušťěn

Právě jsme spustili nový web! V pří­padě, moncler soldes ugg classic Basse timberland femme magasin uggs pas cher soldes puma soldes puma chaussure timberland soldes timberland femme ugg classic Basse moncler paris ugg enfant PUMA en soldes chaussure timberland ugg australia pas cher femme doudoune femme moncler pas cher bottes ugg soldes ugg soldes ugg […]

Klauzury zima 2015/16